Plan voor hotel voor Oost-Europese werknemers in Geldermalsen:

Geldermalsen/ Neerijnen, 8 april 2018

Leefbaar Geldermalsen en Gemeentebelangen Neerijnen geven met dit persbericht aan dat zij tegen de komst zijn van een hotel uitsluitend voor het huisvesten van tijdelijk te werk gestelde Oost-Europese werknemers, waarbij o.a de uitzendbureaus een groot economisch belang hebben.

Vooruitlopend op de informatie avond op 12 april in de Pluk te Geldermalsen, welke door adviesbureau Fresh Ideas wordt belegd om u te informeren over hun plan om een hotel voor Oost-Europese werknemers aan de Kennedylaan, menen wij dat het College en de Gemeenteraad geen medewerking moeten verlenen.

Leefbaar Geldermalsen heeft steeds aangegeven tegen de komst van een hotel voor Oost-Europese werknemers te zijn, aangezien concentratie van bevolkingsgroepen, de leefbaarheid van de kernen aantast.
Wij waren ook in december 2015 uitgesproken tegenstander van het oprichten van een AZC, omdat dit de integratie van statushouders binnen de plaatselijke bevolking niet zou bevorderen. De realisatie van zo’n hotel is in feite niet anders en wij vinden dat deze ontwikkeling, waarvan het college nu zegt daar genuanceerd over te denken, omdat ze in 2015 leergeld heeft betaald en laat nu het initiatief over aan de ondernemers, om zo een tweede gele kaart na het december 2015 debacle te ontlopen.

Wij verwachten van het college daadkracht en stellen dat de werkelozen en herintreders meer aanspraak moeten kunnen maken op arbeidsplaatsen dan de “gelukszoekers” uit Oost- Europa, die de werkzaamheden verrichten voor salarissen die veel hoger liggen dan in hun geboortelanden.

Een aantal gemeenten heeft In het land goede ervaringen door samenwerking met bedrijven om mensen met een uitkering aan het werk te krijgen, en zo dus deels voor hun uitkering werken. In Rotterdam heeft dit initiatief al volop succes en hebben mensen hierdoor weer een vaste baan en weer toekomstperspectief.

Door de komst van zo’n hotel voor buitenlanders wordt er een onnodige druk gelegd op onze inwoners en leidt tot onwenselijke situaties op zowel de arbeidsmarkt als de woningmarkt die al enorm onder druk staat vanwege het tekort op de woningmarkt.

Onze eigen inwoners komen steeds meer in de verdrukking door de huisvesting van Oost-Europese werknemers en statushouders, die geen enkele binding willen met de omgeving, met uitzondering van de welwillenden.

Zo ook voelen mensen zich in Geldermalsen niet op hun gemak als statushouders amok maken, en door de woningbouwvereniging wordt afgedaan met opmerkingen: “moet u bij dit College zijn”, of “als u er last van hebt, waarom verhuist u dan niet?”

Gemeentebelangen Neerijnen gaan straks de gemeenteraadsverkiezingen in voor de gemeente West Betuwe onder de naam:

LEEFBAAR LOKAAL BELANG WEST BETUWE

Een partij die, er voor u is, niet alleen tijdens de verkiezingen, maar ook daarvoor en daarna!

foto van Llb West Betuwe.