Op 12 april a.s. is er een informatiebijeenkomst betreft hotel voor buitenlandse werknemers in De Pluk te Geldermalsen. Onderstaande kunt u de uitnodiging lezen.

Betreft: informatiebijeenkomst
Datum: x maart 2018
Beste bewoner van dit adres,
Met deze brief nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een hotel voor
tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers. Beoogde locatie voor dit hotel is het adres J.F.
Kennedylaan 7 (bedrijventerrein West Betuwe).
De bijeenkomst is op donderdagavond 12 april in ’De Pluk’, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen. Aanvang:
19.30 uur. Adres De Pluk: Rijkstraatweg 64 te Geldermalsen.
Fresh Ideas Beheer BV is van plan het hotel te gaan ontwikkelen. Daarover is zij in overleg met de
gemeente Geldermalsen. Van het hotel gaan vooral Oost-Europese arbeidsmigranten gebruik maken.
Voor bedrijven in Geldermalsen en omgeving is het belangrijk te kunnen beschikken over voldoende
gekwalificeerd personeel. Wanneer je hiervoor arbeidsmigranten nodig hebt, moet je ze ook goed
huisvesten. De hotelontwikkeling voorziet daarin.
Het college van burgemeester van burgemeester en wethouders staat op voorhand niet negatief
tegenover dit initiatief. Het is voor het college echter nog te vroeg om een besluit te kunnen nemen over
het starten van de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure. Als initiatiefnemers hebben wij de vraag
gekregen eerst hierover met de woon- en werkomgeving in gesprek te gaan. Dit met als doel na te gaan of
het initiatief op voldoende draagvlak kan rekenen en daartegen geen onoverkomelijke bezwaren bestaan.
Aan dit verzoek voldoen we graag.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u alle informatie over het plan. Er is informatie over:
· de inrichting van het plangebied
· de betekenis van het hotel voor omwonenden
· het dagelijkse beheer van het hotel
· de bedrijven die gebruik maken van de buitenlandse werknemers
· de vergunningprocedure.
Natuurlijk is er alle ruimte om te reageren en vragen te stellen.